سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهناز گگونانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی
کورش دلاور – عضو هیئت علمی
محمدباقر بهیار – عضو هیئت علمی

چکیده:

سیلیکون قادر است که مقاومت را در گیاهان عالی افزایش دهد. از جمله اثرات اصلی این عنصر افزایش مقاومت و سختی دربافت های گیاهی است. ما نقش سیلیکون را در متعادل سازی اثرات مخرّب آلومینیومی در گیاه Borago officinalis مورد بررسی قرار دادیم. گیاه مورد نظر را در شرایط گلخانه ای کشت دادیم و وقتی به مرحله 7 برگی رسید، تیمار سیلیکون ( از سدیم تری سیلیکات، Na2(SiO2)3 ) را با 5 غلظت ؛ 0، 5/ 0، 1، 5/ 1 و 2 میلی مولار آغازنمودیم. سپس گیاه را در معرض تیمار آلومینیوم ( از کلرید آلومینیوم آبدار، AlCl3*6H2O ) ، با 4 غلظت؛ 0، 20 ، 40 و 60 میلی مولار، قرار دادیم. سپس اثر این دو عنصر را بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند: پراکسیداسیون چربی ها ( مالون دآلدهید و سایرآلدئید ها)، پرولین و پروتئین بررسی کردیم. نتایج نشان د د که آلومینیوم به طور اختصاصی مقدار این ترکیبات را با درجات متفاوتی افزایش داده است. سیلیکون با کاهش مقدار این ترکیبات در گیاهان تحت تأثیراسترس، شکل و ساختار سلولی را محفوظ نگه داشته و بدین ترتیب مقاوت آنها را افزایش داده است.