سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نجمه بلوک اذری – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب -مهندسین مشاور طیف ساز سبز

چکیده:

دهه 1330 قبل از آنکه تولید و مصرف کودهای شیمیایی در کشور مطرح شود، کودهای آلی در سطح کشور رایج بود، همزمان با ورود کودهای شیمیایی به کشور ، سازمان ترویج کشاورزی مصرف این نوع کودها را تشویق نمود. بسیاری از زارعین کودهای شیمیایی را حرام دانسته و جرات نزدیکی به آنها را نداشتند ولی با گذشت زمان و انجام مسایل ترویجی کار به جایی رسید که در بعضی از مزارع تا چهار تن در هر هکتار کود شیمیایی مصرف می شود . در این مطالعه با توجه به اینکه در دشت فومنات ، محصول عمده کشت شده برنج می باشد و با توجه به مراحل کاشت ، داشت و برداشت برنج و انواع روشهای کشت (سنتی و مکانیزه) و کسب اطلاع از سازمان جهاد کشاورزی استان بعنوان متولی امور، تاثیر کودهای شیمیایی ازته و فسفره (اوره و فسفات ها) مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس در هفت ماه از سال و از نقاط مختلف نمونه های آب و خاک رودخانه های منتخب، تهیه و میزان فرمهای ازت (ازت کل ، نیترات و آمونیاک) فسفر( فسفر قابل جذب) ، اسیدیته pH و هدایت الکتریکی EC و مقادیر باقیمانده این مواد در نمونه آب و در نمونه های خاک اندازه گیری شد تا بتوان تغییرات آنرا در طول هفت ماه و همچنین با استاندارد های جهانی مقایسه کرد تا هم به میزان آلودگی و هم به منبع آلودگی پی برد زیرا ترکیبات فوق در محیط طبیعی به مقادیر کم یا زیاد وجود دارند