سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنگره چالشهای کود در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی داعی – پزشک و محقق علوم زیستی
مریم سرداری مهراباد – کارشناسی ارشد منابع طبیعی – مدیریت بیابان

چکیده:

گیاهان بجز آب و مواد معدنی محلول، چیزی از خاک جذب نمی کنند. این کشف مهم پروفسور لیبیگ درنیمه نخست قرن نوزدهم بود که عصرکود های شیمیایی را آغاز کرد.گرچه آزمون های بی شمار و در راس همه، کشتهای هیدروپونیک صحت این مدعا را بارها تایید کرده اند ،ولی باید تاکید نمود که این فقط بخشی از واقعیت است. این درک ناقص بود که سبب شد اهمیت مواد آلی خاک و اکوسیستم فعال و زنده آن برای نزدیک به یکصد سال مورد غفلت و بی توجهی قرار گیرد.واقعیت مهمتر اینست که گیاه مینرال های محلول را با نسبت های خاص لازم دارد.درغیر اینصورت نامتوازن و بیمار میشود و این بیماری و عدم تعادل به سرعت به علفخواران و انسان نیز منتقل میگردد.با کمال تاسف این اتفاقی است که رخ داده و بشر را با انبوهی از بیماری های جسمی و روانی درگیر نموده است.درگلخانه هیدروپونیک آب ومینرال با کمک ابزار های دقیق وبه صورت کاملا حساب شده در اختیار بوته ها قرار می گیرد.هرگونه غفلت از این امر مهم کل محصول را به خطرمی اندازد.درباغات ومزارع وبطورکلی درطبیعت، این مواد آلی خاک ودر راس آنها هیومیک اسید است که انتقال عناصر به ریشه را مدیریت می کند. عملکرد آنزیمها، هورمون ها و در نهایت ژن ها، به نحو بسیار گسترده ای با نسبت مینرالهای موجود در محیط داخلی مرتبط است. هرگونه تغییرممتد دراین نسبت ها، می تواند با فعال ویا غیرفعال کردن یک یا چند ژن تغییرات غیر قابل تصوری در فیزیولوژی ایجاد کند. مصرف بی رویه کود های شیمیایی در نیم قرن گذشته با نابودی میکرو ارگانیسمهای مولد هیومیک اسید ازیک طرف و اشباع هیومیک های موجود از طرف دیگر، سبب برهم خوردن توازن عناصر محلول درخاک ،گیاه و نهایتا انسان گردیده ، زمینه طغیان امراض را فراهم نموده است. این آسیب در سرزمینهای خشک و کویری که از لحاظ ماده آلی خاک فقیرند بارزتر است. همه گیری پدیده هایی همچون اعتیاد،خشونت،انتحار وشیوع بی سابقه جرم وجنایت را نباید صرفا به عوامل اقتصادی،اجتماعی وسیاسی نسبت داد.شواهد قانع کننده ای دردست است که اینها وبسیاری از اختلالات رفتاری وجسمانی دیگرمی توانند بنیانهای زیستی داشته و با عدم توازن عناصردرخاک مرتبط باشند.پس اگرخواستار احیای سلامت جامعه هستیم ،نخست بایدخاک را اصلاح کنیم.مواد هیومیکی 1 با کاهش مصرف کودهای شیمیایی،جذب آلاینده های خاک وتقویت میکروارگانیسم های مفید واحیای توازن عناصر، ابزار ایده آلی برای اصلاح خاک می باشند.