سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعید رضایی زارچی – دانشگاه پیام نور یزد
سمیه راد – دانشگاه پیام نور تهران
مسعود نگهداری –
غلامرضا مظاهری –

چکیده:

با استفاده ازنانوتکنولوژی امیدهایی برای استفاده از نانوذرات فلزی چون اکسید آهن درکاربردهای صنعتی عکسبرداری پزشکی تشخیص بیماری ها انتقال دارو درمان سرطان ژن تراپی و موارد دیگر به سرعت درحال گسترش و پیشرفت است با توجه به قدرت نفوذ نانوذرات آهن از غشا سلول های خونی و با توجه به تجمع این ذرات پس از ورود به بدن دربافت های نظیر کبد بسیاری محققان معتقدند که اندازه کوچک نانوذرات آهن همانگونه که سبب ایجاد خواص مهم و مفید درصنایع میگردد میتواند موجب به خطر انداختن سلامتی انسان ها شود دراین مطالعه نانوذرات اکسید آهن با دوزهای 25و50 و 100و200 میل یگرم برکیلوگرم وزن موش صحرایی که در1 میلی لیتر آب مقطر حل شده بود به مدت 21 روز بصورت دهانی به پنجاه موش نر که درپنج گروه ده تایی قرار داده شده بودند خورانده شد یک گروه به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد که روزانه همزمان با گروه های آزمایشی یک میلی لیتر آب مقطر دریافت می کرد بعداز این مدت از موشهای صحرایی خونگیری به عمل آمد که بخشی از این نمونه خونی جهت اندازه گیری تعدادی از فاکتورهای خونی و بخش دوم از جداکردن سرم آن جهت اندازه گیری میزان آ«زیم های ذکر شده استفاده گردید و انعفاد خون نیز انجام گرفت نتایج بدست آمده نشان دهنده تغییرات معنی دار دربرخی از فاکتورهای خونی نظیر گلبولهای سفید و پلاکت ه بوده و درآنزیم های مورد بحث نیز تغییرات معنی داری مشاهده گردید.