سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم صادقی – دانشجوی دانشگاه ملایر،
محمدرضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

در طول دوره رشد، پروفیل عمودی نیتروژن ( N) برگ غالباً موازی با توزیع نور در کانوپی ایجاد می شود. در این مقاله اثرات تراکم گیاهی و کود N در چهار لایه در کانوپی، که در تراکمهای اولیه 30 ، 90 و 150 بوته در متر مربع در سال 1388 و در قالب طرح کرتهای خرد شده کاشته شده بود، بررسی شد. کود N پلات اصلی و تراکم پلات فرعی در نظر گرفته شد. کود N در سه مقدار 50 ، 150 و 250 کیلوگرم در هکتار و در دو مقدار مساوی قبل از کاشت و 45 روز پس از کاشت به زمین داده شد. توزیع عمودی N برگها در چهار لایه اندازه گیری شد. پروفیل N برگ در طول دوره رشد تغییر کرد و به فراهمی N و تراکم گیاهی پاسخ داد. در تراکم گیاهی و فراهمی N بالا، پروفیل N برگ در طول دوره رشد محصول با ثباتتر بود. در تراکم و فراهمی N پایین، پروفیل N برگ نوسان داشت. این تغییرات با کاهش توسعه سطح برگ و افزایش انتقال مجدد N از لایههای پایینی برگ همراه بود. تراکم و مقادیر مختلف N ضریب استهلاک N را تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که با افزایش تعداد بوته در واحد سطح اختلاف N بین لایههای مختلف برگ در کانوپی افزایش یافت.