سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نرگس شالباف زاده – گروه مشاوره واحدقوچان دانشگاه آزاداسلامی قوچان ایران
حسین کدخدا – گروه مشاوره واحدقوچان دانشگاه آزاداسلامی قوچان ایران

چکیده:

درمیان مهارتهای تحصیلی پایه نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است دست نوشته ازعینی ترین مهارتهای ارتباطی است که میتوان آن را مستقیما مشاهدها رزشیابی و نگهداری کرد و امکان حفظ همیشگی آن را فراهم اورد فرایند نوشتن با دست فرایندی پیچیده است و به مهارتها وتوانایی های زیادی وابسته است که میتوان مهارتهای زیررا نام برد: الف)فرایند نوشتن به ادراک صحیح الگوهای نمادی ترسیمی نیاز دارد ب) نوشتن مستلزم مهارتهای دیداری – حرکتی بسیارزیادی دارد که به دیدن باچشم هماهنگی حرکات چشم هماهنگی حرکات ظریف چشم ودست و مهارعضلات بازو دست انگشتان نیاز دراد ج)فرایند نوشتن همچنین مستلزم داشتن حافظهی دقیق دیداری – حرکتی ازحروف و واژه های نوشتاری است لرنر .ترجمه ی عصمت دانش . ۱۳۸۴ بسیاری کودکان نمی توانند ازمهارتهای نوشتن با دست بهره گیرندزیرا چندین مهارت پیش ازنوشتن را فرانگرفته اند برخی دیگر دچارکمبودهای زیربنایی هستند که درکارامدی نوشتن آنها اختلال ایجادمی کند این کمبودها ممکن است مربوط به ضعف مهارتهای حرکتی نقص ادراک دیداری حروف وواژه ها واشکال دربه خاطرسپاری نقشهای دیداری باشد اموزش ضعیف نیز ممکن است به بدخط نوشتن منتهی شود این گونه کودکان که دچاربدخط نویسی هستند تحت عنوان نارسانویسی مطرح میشوند که اگربه موقع مشکلات آنان تشخیص داده شود و تحت درمان قرارگیرند بدخط نویسی به خوبی رفع خواهد شد لرنرترجمه ی رخشان فریار ۱۳۹۲