سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم ملکوت طبری – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست گیاهی
مه لقا قربانلی –
شیلا صفائیان – دانشگاه آزاد تهران
سعیدعلی موسی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

گونه های گانودرما درچین و ژاپن ازدوران باستان مصرف دارویی داشتند جهت بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و مقایسه این دو گونه با هم قارچهای پلی پورGanodermalucidum Ganodermaapplanatumازجنگل شصت کلا جمع آوری شدند نمونه ها توسط سه حلال متانول اتانل و آب عصاره گیری شدند و میزان فنل و فلاونوئید درآنها بررسی وباهم مقایسه شد نتایج نشان داد که بسته بنوع حلال بکاربرده شده و همچنین بسته به نوع نمونه نتایج متفاوت حاصل شد درعصاره متانولی فنل کل گانودرما آپلاناتوم و فلاونوئید کل درگانودرما لوسیدیوم درعصاره اتانولی فنل و فلاونوئید کل در گانودرما لوسیدیوم بیشتر بود و درعصاره آبی فنل و فلاونوئید کل درگانودرما آپلاناتوم بالاتر بود.