سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه عموآقایی – گروه زیست شناسی دانشگاه شهرکرد
مریم بقایی –

چکیده:

یک مطالعه ازمایشگاهی برای ارزیابی تاثیر رقت های مختلف عصاره ورمی کمپوست روی جوانه زنی بذرورشد دانه رست سیاهدانه انجام شد بذرها با چندین رقت ازعصاره ورمی کمپوست تیمار شدند و جوانه زنی آنها بطور روزانه یادداشت شد نتایج نشان داد که غلظت کم ورمی کمپوست ظرفیت جوانه زنی ارزش پیک جوانه زنی میانگین روزانه جوانه زنی و ارزش جوانه زنی را بالا برد و طول ریشه چه و ساقچه دانه رست ها را افزایش داد این نتایج گویای آن است که عصاره ورمی کمپوست بنیه بذر را تقویت کرده و افزایش شاخص بنیه هم این نظر را تایید می کند به هرحال غلظت های بالای ورمی کمپوست موجب کاهش این پارامترها شد بنابراین اثرعصاره ورمی کمپوست روی جوانه زنی بذرورشد دانه رست وابسته بهغلظت است