سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن علاء – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
پیمان امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
ناعمه لاریمی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه مازندران

چکیده:

این مقاله درباره فواید مخلوطهای آسفالتی با اندازه میکرو و یا نانوذرات استفاده شده درروسازی می باشد مخصوصا زمانی که درمعرض آب یا محلولهای یخزدا قرار میگیرند مخلوطهای آسفالتی آماده شده با مقادیرمختلف ذرات رسی و میکروفیبرهیا کربنی ترکیب می شوند اثرات ضدیخ ها با عمل آوری نمونه ها در آب یا مواد شیمیایی یخ زدا کلرید کلسیم، کلرید منیزیم، کلرید سدیم، و فرایند تکرار یخ و ذوب شدن درازمایش اصلاح شده آشتو T383مورد ارزیابی قرار میگیرد کلریدمنیزیم با پایین آوردن درجه حرارت آب مانع ازتشکیل توده یخ در جاده ها می شود و با جلوگیری از لغزندگی جاده ها ایمنی را بهبود بخشند و درنهایت باعث کاهش تصادفات می شود مقایسه انجام شده بین مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده ی قرار گرفته درمعرض یخ زدایی براساس نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم ساخته شده است نتایج نشان میدهد که اضافه کردن ذرات رس و میکروفیبرهیا کربن عملکرد حساسیت در برابر رطوبت مخلوط را کاهش میدهد.