سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیررضا شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد
علی شکوه فر – دکتر علی شکوه فر استاد دانشکده مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی خواجه نصی
محمد حسین عنایتی – دکتر محمد حسین عنایتی دانشیار دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این کار تحقیقاتی ترکیبات Ni50Al50 و Ni25Cr25Al50 (at%) تحت آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفتند. تغیرات ساختاری ذرات پودر در طول آلیاژسازی مکانیکی توسط آزمون پراشاشعه ایکس (XRD) بررسی شد. نتایج حاکی از تشکیل ترکیب بین فلزی نانوکریستال NiAl منظم از ترکیب Ni50Al50 پساز آلیاژسازی مکانیکی و نانوساختار دو فازی شامل ترکیببین فلزی نانوکریستال نامنظم NiAl و محلول جامد بر پایه کروم (Cr,Ni,Al) از ترکیب Ni25Cr25Al50 پساز آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بود. مورفولژی و ریزساختار ذرات پودر با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد در مراحل اولیه آسیاب ساختار لایه ای از Al و Cr ،Ni تشکیل شده که با ادامه فرایند آلیاژسازی این ساختار به محصول نهایی تغییر فاز داد.