سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شعبان علیاری شوره دلی – استایار دانشکده مکانیک دانشگاه شهید رجایی

چکیده:

کاهش طول و زمان پیش از انفجار در تجهیزات انفجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. چندین روش مانند استفاده از مارپیچ در نزدیکی دیواره، استفاده از لوله هایی با قطر کوچک و نصب صفحات سوراخ دار برای کاهش طول پیش از انفجار وجود دارد. در این مقاله ایجاد اشتعال در یک ناحیه حلقه ای بعنوان روشی برای کاهش طول و زمان پیش از انفجار ارائه شده است. شبیه سازی دو بعدی جریان محترق آشفته در مخلوط هو و هیدروژن نشان میدهد که فرایند گذر احتراق به انفجار تحت تاثیر موقعیت ناحیه حلقه ای اشتعال است. این اثر در نسبت های هم ارزی مختلف بررسی شده است. در اکثر موارد مورد بررسی اشتعال حلقه ای باعث کاهش قابل ملاحظه طول و زمان پیش از انفجار می شود.