سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین هوشنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک دانشگاه شیراز
مریم تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروسرامیک دانشگاه شیراز
احمدعلی سلاحی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

مساله و چالش اصلی در سرامیک های شفاف PLZT ، دستیابی به چگالی های بالا و نزدیک به چگالی تئوری است. یکی از روش های بهبود فرایند چگالش،تغییر مکانیزم تفجوشی از حالت جامد به حالت مایه است.برای این که شفافیت و همچنین خواص دی الکتریک سرامیک های PLZT تخریب نشود، از فریت شفافی که خود خواص دی-الکتریک مناسبی دارد استفاده شده است.دمای ذوب این فریت در حدود ۸۵۰ درجه سانتی گراد است.در این پژوهش اثر افزودنی فریت به عنوان کمک ذوب بر روی رفتار چگالش، شفافیت خواص فروالکتریک پودرهای PLZT کلسینه شده با ترکیب های ۸/۶۵/۳۵ در دماها و زمان های مختلف،بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دما و زمان مشابه نمونه های حاوی ۲ درصد وزنی افزودنی فریت، چگالی بالاتری داشته و با وجود شفافیت کمتر، خواص فروالکتریک بهتری نسبت به نمونه های خالص از خود نشان می دهند.