سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان رحم دل – دانشجوی کارشناس ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسن عباسی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حسین عنایتی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مطالعه رفتار آلیاژ سازی مکانیکی (MA) ترکیب سه تایی Ni50 Ti25 Nb25 و توسعه فازی آن بررسی شد. فرایند آسیابکاری در دمای محیط در آسیاب گلوله ای سیاره تحت اتمسفر Ar انجام شد. سپس پودرهای آسیاب شده در ۹۰۰°c برای یک ساعت در اتمسفر Ar تحت عملیات حرارتی قرار گرفت . پراش اشعه (XRD) x و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای مشخصه یابی پودرهای آسیاب و عملیات حرارتی شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با ۴۰ ساعت آسیابکاری یک فاز آمورف تشکیل می شود که بعد از عملیات حرارتی سه ترکیب بین فلزی Ni3Ti و NiTi2 و NbNi تشکیل شد. این نتایج نشان دادند که می توان با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی و سپس عملیات حرارتی می توان یک کامپوزیت هیبریدی تولید کرد . اندازه دانه NiNb با استفاده از معادله ویلیامسون – هال تخمین زده شد.