سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور لرزاده –
امین رضا جمشیدی –

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهمترین گیاهان باغی متعلق به خانواده سولاناسه می باشد که مصارف متنوعی در صنایع غذایی دارد به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف عصاره اندامهای هوایی اویارسلام روی رشد اولیه گوجه فرنگی آزمایشی بصورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در ازمایشگاهی دانشکده کشاروزی اجرا شد تیمارهای آزمایشی شامل دو مقدار غلظت عصاره اندامهای هوایی اویارسلام 100 درصد و 50 درصد و یک تیمار شاهد بدو ن اضافه کردن عصاره بود نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی و طول ریشه چه در تیمار شاهد بود با افزایش غلظت عصاره از مقدار درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و طول ساقه چه گوجه فرنگی کاسته شد و در کل ترشحات و عصاره اندامهای هوایی اویارسلام ارغوانی دارای اثرات بازدارنده روی رشد گوجه فرنگی بود.