سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الناز عابدینی –

چکیده:

در این مطالعه اثر تابش لیزر روی بذرهای گیاه فلفل و پارامترهای رشد رویشی، کلروفیل و محتوای فسفر و پتاسیم برگ موردبررسی قرار گرفت. لیزرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل: لیزر He-Ne با طول موج 632 نانومتر، لیزر Nd-YAG پیوسته باطول موج 532 نانومتر و لیزر نیمه هادی با طول موج 650 نانومتر بود. بهترین نتایج با کاربرد لیزر He-Ne به دست آمد که بیشترین اثر را بر رشد رویشی، رنگدانه کلروفیل و محتوای فسفر و پتاسیم برگ در مقایسه با سایر لیزرها ودر گیاهان بدون تابش لیزر(شاهد) داشت.