سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا عباسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد ، لرستان
فاطمه امیری باغبادرانی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی (مرکز آموزش جهاد کشاورزی

چکیده:

در این مطالعه تاثیر تاج پوشش گونه های درختی و درختچه ای بر تنوع گونه های علفی کف جنگل بلوط در منطقه اشترانکوه لرستان در دامنه های زاگرس مرکزی با استفاده از شاخص های غنای گونه ای مورد بررسی قرار گرفت . با بازدید از منطقه ، سه ایستگاه نمونه برداری که به لحاظ تاج پوشش گونه های چوبی متفاوت از یکدیگر بودند در بخش هایی از غرب منطقه ی اشترانکوه در ارتفاع 1800-1600 متر از سطح دریا در جنگل های بلوط در نظر گرفته شد. جهت مطالعه پوشش گیاهی تعداد 24 قطعه نمونه برای بررسی گونه های چوبی به صورت کاملا تصادفی در عرصه پیاده شد و در هریک از این قطعات نمونه 3 قطعه نمونه به عنوان میکروپلات مجموعا 72 میکروپلات برای بررسی گونه های علفی جمع آوری شد . بر اساس نتایج 10 گونه ی درختی و درختچه ای در هر سه ناحیه شناسایی شد . گونه ی درختیQuercus brantii var persica بیشترین فراوانی و درصد حضور را در هر دو ناحیه دارا بود . نتایج مقایسه میانگین شاخص ها ی غنای گونه ای در سه ایستگاه نشان داد که میانگین شاخص غنای گونه ای مارگالف برای گونه های چوبی در ایستگاه های 1و 2 بیشتر از مقدار آن در ایستگاه 3 بود (سطح احتمال 99%) میانگین شاخص های غنای گونه ای مارگالف و منهییک در ایستگاه 2 بیشتر از ایستگاه 1و 3 بود . (سطح احتمال 99%)