سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

پاتریس امیرخانی – کارشناس ارشد اقتصاد
محمدرضا پازوکی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

عرضه و تولید محصولات یک کشور دردنیای امروز پا را از مرزهای سیاسی و جغرافیایی فراتر گذاشته ضروری است صاحبان صنایع و تولید کنندگان از روشهای مختلف تامین مالی برای صادرات آگاه باشند از این رو شناخت امکانات برای تامین مالی داخلی و خارجی به منظور فعالیت های تولیدی بخش خصوصی دارای اهمیت می باشد ازطرفی عدم شناخت از جذب منابع مالیو افزایش کیفیت محصولات تولیدی به گونه ای که قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد باعث فقدان تناسب تولید عرضه و تقاضا خواهد شد بهره گیری از روشهای بهینه تامین مالی موتور حرکت برای تولید وجود سرمایه گذاری های قابل اطمینان می باشد یکی از راه کا رهای اندیشیده شده دراین زمینه را میتوان اعطای تسهیلات و اعتبارات توسط نهادهای تخصصی به بخشهای غیردولتی نام برد وجود مقررات دست و پاگیر دولتی تحریم ها و ریسک بالای سرمایه گذاری و آموزش کافی درسطوح بالای ت جاری موجب عدم جذب سرمایه های خارجی و به دنبال آن کم شدن سرمایه گذاری دربخشهایمختلف و کاهش تولید و صادرات خواهد شد دراین مقاله به بررسی بخشهای مختلف راهکارهای افزایش حجم صادرات ازطریق بهبود و بهینه سازی روشهای تامین مالی نیز می پردازیم