سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین روشن میلانی – شرکت تعمیرات انتقال نیرو آذربایجان ایران
حسین صباوندمنفرد – شرکت برق منطقه ای آذربایجان ایران

چکیده:

در مطالعه شبکه های توزیع از دیدگاه اقتصادی ارزش تلفات نقش مهمی در انتخاب ظرفیت تجهیزات و مقاطع سیم ها و دیگر پارامتر ها دارد . ضعف سیستم های قدیمی و مطابق نبودن ظرفیت تجهیزات آنها با روند درخواست انرژی موجب فشار به شبکه و کاهش محسوس ولتاژ می گردد . در مقابل مشترکین، برای حفاظت تجهیزات موتوری خود، به سمت استفاده از تثبیت کننده های خانگی هدایت می شوند . این ترانسها ی خانگی با توجه به تثبیت ولتاژ طرف مصرف کننده فشار اضافی را بر سیستم تحمیل می کنند که باعث ایجاد تلفات اضافی علاوه بر تلفات دیگر شبکه می گردد . ضمناً تغییر تپ ترانسهای مذکور باعث ایجاد افت ولتاژ اضافی در سیستم می گردد که در دورترین مصرف کننده ها کاملاً محسوس می باشد . لذا برای شرکتهای مسئول توزیع انرژی برق پی بردن به موارد ذیل می تواند اهمیت داشته باشد :
۱ – استفاده از ترانس های خانگی چه تأثیری بر افزایش تلفات سیستم دارد؟
۲ – تأثیر آنها بر تشدید افت ولتاژ سیستم به چه میزانی است؟
۳ – کاربرد ترانس های فوق بر کاهش کیفیت برق ( ایجاد اعوجاج ) در چه حدی است؟
در این مقاله سعی شده است با تحلیل یافته های آماری بدست آمده از نمونه گیری های انجام شده در سطح مصارف
خانگی برق آذربایجان و برآورد تعداد مشترکینی که از ترانسهای خانگی استفاده می کنند به همراه تجارب آزمایشگاهی به عمل آمده برای چند نمونه از ترانسهای فوق و مدلسازی تجربی یک فیدر هوائی نمونه پاسخی مناسب ارائه گردد