سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد ثابت – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشکده مهندسی مواد متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد دانشکده مهندسی مواد متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود گودرزی – استادیار دانشکده مهندسی مواد متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق آلیاژهای متفاوتی با مقدار ثابت نسبت Cr/C=6 ولی مقادیر غلظت متفاوت کروم و کربن به روش جوشکاری GTAW بر روی فولاد ساده کربنی AISI 1010 ایجاد گردید، نتایج آزمون پراش پرتو X متالوگرافی نوری و الکترونی مشخص نمود که ریز ساختار نمونه ها متشکل از آستنیت و کاربید C3 (Fe,Cr)7 هستند . علاوه بر این مشخص شد که با افزایش کربن و کروم محتوی لایه های سخت درصد حجمی کاربیدهای C3 (Fe,Cr)7 افزایش و درصد حجمی آستنیت کاهش می یابد و سختی سطحی افزایش می یابد ، همچنین نتایج آزمون سایش مشخص نمود که با افزایش وقدار کروم و کربن در آلیاژهای هیپویوتکتیکی مقاومت به سایش افزایش می یابد. بررسی SEM سطوح سائیده شده نمونه ها مشخص نمود که مکانیزم سایش در نمونه های هیپویوتکتیکی از نوع شخم زنی در نمونه یوتکتیکی از نوع کندگی و در نمونه هایپریوتکتیکی از نوع ترک خوردن می باشد.