سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید گلوانی – بخش بیوشیمی دانشکده علوم
رضا فتوحی قزوینی – بخش باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
وهب جعفریان – بخش بیوشیمی دانشکده علوم
ریحانه سریری – بخش بیوشیمی دانشکده علوم

چکیده:

مرکبات برای افزایش تحمل سرمازدگی به یک دوره سازگاری به سرما نیاز دارند این فرایند منجر به تجمع پروتئین هایی می شود که سنتز آنها در دماهای پایین افزایش می یابد از مهمترین این پروتئین ها پروتئین های ضد یخ AFPs می باشند که توسط گیاهانی که در معرض دمای پایین قرار گرفته اند و یا در آب و هوای سرد زندگی می کنند جهت تحمل سرما و اجتناب از انجماد تولید شده که بلورهای یخ در میانکنش می باشند خصوصیات عملکردی و ساختاری پروتئین های ضد یخ انها را قادر می سازد تا بوسیله کاهش دمای انجماد، تعدیل کردن و یا مانع شدن از رشد کریستالهای یخ، ممانعت از تبلور مجدد و محافظت غشایی سلول در برابر آسیب ناشی از سرما از موجودات زنده محافظت نمایند. اما یکی از اثرات و آسیب های بارز سرما پراکسیداسیون چربی های غشایی lipid peroxidation می باشد پراکسیداسیون چربی های غشایی به تجزیه اکسیداتیو لیپیدی اشاره دارد و فرایندی است که در آن رادیکالهای آزاد الکترون را از لیپیدهای غشایی پلاسمایی دریافت کرده و به سلول از این طریق آسیب می رسانند.