سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین علیزاده – دانشجو کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
عباس قمری زارع – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
جعفر مسعودسینکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
نصرت اله حسنی – عضو هیئت علمی مرکز آموزشجهاد کشاورزی استان سمنان

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روی عملکرد دانه گیاه کلزا در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان به صورت فاکتوریل درقالبطرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد، فاکتور اول رقم در چهار سطح و فاکتور دوم تنش کمبود آب در چهار سطح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیقات نشان داد بالاترین عملکرد مربوط به رقم هایولا ۳۰۸ و پایینترین عملکرد مربوط به رقم ساریگل میباشد.