سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

خانی شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا
روح انگیز نادری – دانشیار گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مصباح بابالار – استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پیش رس کردن گل های پیازی برای تولید گل های شاخه بریده یا گلدانی به طور گسترده ای انجام می شود. هدف اصلی از این طرح شکستن خواب پیاز لاله با استفاده از GA است. سوخ های دو رقم لاله(یوکوهاما و لاکورتین) در شهریور 1387 از شهرستان گچسر(موسسه مهد لاله) تهیه گردید. سپس در محلول 250,125,0 و 500 پی پی ام جیبرلین به مدت 24 ساعت خیسانده شدند. 5 سوخ در یک گلدان (قطر دهانه 20 سانتی متر) در محیط کشت پرلیت کاشته شد و در اتاقک رشد با دمای 25 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. نتایج نشان داد که تیمار 250 پی پی امجیبرلین بیشترین تاثیر را در ریشه دهی و طول ریشه ها دارد, هم چنین جیبرلین همراه با دماهای پایین (5 درجه سانتی گراد) دارای بیشترین اثر در برطرف کردن خواب لاله هست و جیبرلین می تواند به عنوان تکمیل کننده نیاز سرمایی بکار رود.