سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اعظم صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی
حسن ساریخانی – استادیار گروه باغبانی
احمد ارشادی –

چکیده:

نرم شدگی ، چروکیدگی، فساد میوه و سیاه شدن دم میوه از مهمترین مشکلات پس از برداشت گیلاس هستند دراین پژوهش اثر اسید جیبرلیک بر عمر انباری و ویژگیهای کیفی گیلاس رقم مشهد مورد بررسی قرار گرفت . اسید جیبرلیک در 4 غلظت 0، 10 ، 20 و 30 میلی گرم در لیتر، در زمان تقریبی سه هفته قبل از برداشت روی میوه ها وب رگها محلول پاشی گردید. بررسی ها نشان داد اسید جیبرلیک با افزایش در اندازه و وزن به طور معنی دار ی باعث تاخیر در رسیدن میوه شد. برای ارزیابی صفات کیفی و براورد طول عمر انباری میوه ها پس از برداشت دردمای صفر درجه سانتی گراد نگهداری شدند. اسید جیبرلیک از نرم شدن میوه ها در طی دوره ی انبارداری جلوگیری کرد و با کاهش تولید اتیلن و کاهش تلفات آب باعث تاخیر در پیری میوه های تیمار شده نسبت به شاهد گردید. همچنین میوه های تیمار شده نسبت به میوه های شاهد میزان پی اچ پایین تر و اسیدیته بالاتری داشتند. غلظت 10 ملی گرم در لیتر اسید جیبرلیک به طور معنی داری باعث افزایش سفتی کاهش میزان آلودگی های قارچی شد.