سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدمهدی عباسی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شهرام سیدین – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش، اثر تغییرات دمای آنیل انحلالی و پیرسازی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی الیاژ IN718 مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از سه دمای ۹۵۰ و ۹۸۰ و ۱۰۶۵ درجه سانتیگراد جهت آنیل انحلالی و دماهای ۷۲۰ و ۶۹۰ درجه سانتیگراد به عنوان دمای مرحله اول پیرسازی و دمای ثابت ۶۲۰ درجه سانتیگراد به عنوان دمای مرحله دوم پیرسازی استفاده شده است. بر طبق نتایج بدست آمده افزایش دمای آنیل انحلالی و کاهش دمای مرحله اول پیرسازی منجر به افزایش فاز دلتا در ساختار و رشد دانه ها شده است. همچنین نمونه های آنیل شده در دمای ۹۸۰ درجه سانتیگراد بهترین خواص مکانیکی از جمله استحکام و انعطاف پذیری را داشته است و کاهش دمای مرحله اول پیرسازی از ۷۲۰ به ۶۹۰ درجه سانتیگراد منجر به بهبود انعطاف پذیری می گردد.