سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرید مرادی نژآد – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مارگات سیجلی – دانشکده کشاورزی و تغذیه ویت کمپس دانشگاه ادلاید
اماندا ایبل – دانشکده کشاورزی و تغذیه ویت کمپس دانشگاه ادلاید

چکیده:

برای پذیرش کاربرد تجاری 1-MCP در موز بایستی بدانیم MCP-1 چگونه در فرایند رسیدگی میوه نگهداری شده در دماهای مختلف تاثیر خواهد گذاشت از این رو در این آزمایش اثر تیمار MCP-1 بر عمر نگهداری و کیفیت موز رقم ویلیامز رسانده شده در انبارهای با دمای متفاوت بررسی شد. میوه ها به مدت 48 ساعت با اتیلن به غلظت 100μL L-1 تیمار شده و سپس با 1-MCP به غلظت 0 یا 300nL L-1 و به مدت 24 ساعت در دمای 22 درجه سانتی گراد تیمار شدند. آنگاه موز ها به انبارهای با دمای کنترل شده مختلف 16 ، 19 ، 22 و 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 90 درصد منتقل شده و تا انتهای آزمایش نگهداری شدند.