سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سبحان مرتب – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سهراب سنجابی – عضو هیئت علمی مهندسی مواد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-P-TiO2 با افزودن مقادیر مختلف نانو ذره های TiO2 ،بوسیله افزودن نانو ذرات در محلول الکترولس Ni-P حاصل شده. پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-P-TiO2 بر روی زیر لایه فولادی صورت می گیرد. افزودن نانو ذرات بر ترکیب شیمیایی Ni-P تاثیر داشته، ترکیب ذره ها در پوشش با افزایش غلظت ذره ها در حمام افزایش یافته. میکروسختی پوشش های نانو کامپوزیتی پس از عملیات حرارتی در ۴۰۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت باعث افزایش سختی پوشش Ni-P تا ۸۰۵ ویکرز و سختی پوشش های نانو کامپوزیتی با ۹ گرم بر لیتر TiO2 به ۱۰۵۰ ویکرز رسیده. به دلیل این افزایش سختی پوشش ها پس از عملیات حرارتی به علت تغییر حالت از فاز آمورف به رسوب Ni3P و کریستالی شدن نیکل است. رفتار خوردگی الکتروشیمیای بر پوشش در محلول ۳/۵wt%NaCl نشان داده که مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی بهتر از پوشش های Ni-P است. علت این امر کاهش منطقه فلزی موثر، در حضور ذرات افزوده شده به پوشش کامپوزیتی می باشد که منجر به کاهش منطقه مستعد خوردگی می شود.