سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدا مراد عباس زاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیر اندیش – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
حسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این پژوهش اثر زمان استحاله ایزوترم آستنیت به بینایت پایینی بر ریز ساختار و خواص کششی فولاد فوق مستحکم کم آلیاژ D6AC مورد تحقیق قرار گرفت. بدین منظور پس استنیته کردن در دمای ۹۱۰°C ، عملیات استحاله ایزوترم ۳۳۰°C در زمانهای مختلف و یا کوئنچ در روغن برای رسیدن به ریز ساختارهای مارتنزیتی ، بینایت پایینی و مخلوط بینایت پایینی – مارتنزیت انجام شد. سپس همه نمونه ها در دمای ۲۰۰°C برگشت داده شد. نتایج حاصل نشان داد با افزایش زمان استحاله ایزوترم و د رنتیجه افزایش کسر حجمی بینایت پایینی، انعطاف پذیری افزایش می یابد اما استحکام تسلیم و کششی با افزایش کسر حجمی بینایت پایینی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد . بررسی های ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی (SEM) نشان داد وجود یک ماکزیمم در منحنی استحکام بر حسب کسر حجمی بینایت پایینی به علت تقسیم شدن دانه های آستنیت اولیه و در نتیجه کاهش اندازه بسته های مارتنزیت بوسیله بینایت پایینی و محدود شدن تغییر فرم پلاستیک بینایت پایینی توسط مارتنزیت سخت اطراف آن است.