سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جمیله شیرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان اهواز
سیروس جعفری – خوزستان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین گروه خاکشناسی
مصطفی چرم – دانشگاه شهید چمران دانشکده کشاورزی
حبیب اله نادیان – خوزستان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین گروه خاکشناسی

چکیده:

تغیی خواص و تکامل خاک ها در دوواحد فیزیوگرافی در دشت ازادگان با میانگین بارندگی سالیانه ۲۶۱/۷ میلی متر بررسی گردید. در واحد فیزیوگرافی دشت ابرفتی رودخانه ای به علت بالا و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی تناوب اکسید و احیا بافت متوسط تا سنگین و دور بودن اراضی از زه کش بیشترین میزان Fe0 اهن بی شکل + اهن د رترکیبات الی در افقهای دوم و سوم این اراضی مشاهده گردید. در اراضی دشت ابرفتی تشکیل منقوطه های رنگین و ماتل ها بدلیل تر و خشک شدن مداوم اراضی طی فصول مختلف بسیار زیاد بوده و به طرف انتهای پروفیل این رنگدانه ها کمتر شده و میزان Fe d اهن بلوری +اهن بی شکل + اهن در ترکیبات الی بیشتر می شود خاک های دشت ابرفتی خاکهای جوانی می باشند و دارای تکامل پروفیلی کم بوده زیرا با به علت پست بودن اراضی و سیلاب گیر بودن با بالا امدن اب رودخانه سطح ا راضی حالت باتلاقی پیدا کرده و با پایین رفتن سطح با به مرور زمان رسوبات حمل شده با اب رسوب کرده و همین عامل علت جوان بودن و تکامل کم این اراضی می باشد.