سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی یعقوب زاده شادمهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود اخوان مهدوی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
رضا قشلاقی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

پیل های سوختی میکروبی انرژی ذخیره شده درپیوندهای شیمیایی موجوددرترکیبات آبی را طی یک واکنش کاتالیستی توسط میکروارگانیزم به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند درفرایند پیوسته این پیلها سابستریت نقش کلیدی درتولید توان دارد برای ت عیین مناسب ترین غ لظت برای تولید بالاترین ولتاژ ثابت غلظتهای 18و30و40و50میلی مولار ازاسیدلاکتیک درپیل سوختی میکروبی پیوسته باگونه خالص شوانلا مورد بررسی قرارگرفت ولتاژهای ثابت تولید شده به ترتیب 36و45و52و60میلی ولت بودند باتوجه به اینکه درغلظت 50میلی مولار بیشترین میزان سابستریت مصرف شدبیشترین ولتاژ ثابت نیز دراین غلظت بدست آمد نتایج نشان داد که درفرایند پیوسته نه تنها باید سابستریت لازم برای اکسیداسیون دردسترس باشد بلکه غلظت سابستریت نیز باید زیاد باشد زیرا دراین نوع فرایند درصد مصرف سابستریت معمولا زیادنبوده و حدود 35درصد است