سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته رشچی – گروه مهندسی معدن دانشکده مهندسی دانشگاه تهران
جیمز فینچ – گروه مهندسی معدن و متالورژی

چکیده:

دراین پژوهش فعال کردن اسفالریت بوسیله سرب در حضور اتیل زانتات بوسیله میکروفلوتاسیون استخراج با اتیلن دی امین تترااستات EDTA و طیف سنجی فتوالکترونی با اشعه XPSX مورد بررسی قرارگرفته است نتایج فلوتاسیون که تابعی از غلظت سطحی سرب Pb surfmg/cm2 می باشد به منبع یونهای سرب حاصل از نیترات سرب در محلول یا گالن بستگی نداشته است غلظت بحرانی سرب در سطح که با عث فعال کردن اسفالریت می شود تخمین زده شده است این تخمین بهمراه یک مدل تولید سرب از منابع مطالعاتی جهت پیش بینی عیار سرب سنگ معدنی که میتواند باعث ایجادمشکلات فعال کردن تصادفی گردد استفاده شده است.