سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عنایت آرامشیان – کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
علی رحیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج باشگاه پژوهشگران جوان، گروه کشاورزی، یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب و سطوح مختلف فسفر بر عمکرد بیولوژیک و شاخص های رشد گندمرقم محلی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار و چهار تکرار، در شرایط گلخانه ای در منطقه بویراحمد و در سال زراعی 91-1390 به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل در سطوح صفر ((P(0، 150 ((P(150) کیلوگرم در هکتار و سطوح آبیاری شامل تیمار اول (F) شامل آبیاری مداوم با پساب فاضلاب شهری، تیمار دوم ((F(75) شامل آبیاری با مخلوطی از پساب فاضلاب شهری به نسبت 75 % و آب معمولی به نسبت 25 %، تیمار سوم ((F(50) شامل آبیاری با مخلوطی از پساب فاضلاب شهری و آب معمولی به نسبت 50%+50% نتایج نشان داد که اثر اصلی فاضلاب بر شاخص سطح برگ در سطح 5% معنی دار بود. حداکثر شاخص سطح برگ (3/351) در تیمار فاضلاب دائم (F) حاصل شد. اثر اصلی فسفر بر شاخص سطح برگ در سطح 1% معنی دار بود . سطوح 75 و 150 کیلوگرم در هکتار فسفر به ترتیب با شاخص سطح برگ 3/109 و 3/115 بیشترین مقدار را داشتند. فاکتور فاضلاب دایم با حداکثر سرعت نسبی رشد (2/874) را حاصل نمود. حداکثر سرعت رشد نسبی (2/671) در سطح 150 کیلوگرم در هکتار فسفر حاصل شد. تیمار (F-P(150 با عملکرد بیولوژیکی (345/2 گرم در متر مربع بیشترین مقدار را حاصل نمود.