سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا قاروئی آهنگر – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
حسنعلی اقاجانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه مازندران
علی علیجانی روشن – کارشناس ارشد سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده:

فرهنگ یک محیط معنوی احساساتی و عقلانی ساخته دست بشر است که شامل ایجاد و خلق محل کار رشد و پرورش آن توسط یک سازمان است فرهنگ مختلف در محیطهای سازمانی می توانند در هر سازمانی نفوذ کرده و بر آن تاثیر گذارند استرس جزئی از زندگی هر کارمندی است به هرحال جایی که استرس بیش از حد است افراد و عملکردسازمانی شان بیشترین اسیب را خواهند دید بدتر از آن اینکه استرس یک التزام و تعهد و همینطور یک تهدید برای بقا یک سازمان است بنابراین مشکل استرس برای موسسات اموزشی نیز قابل توجه و مهم می باشد استرس شغلی و عموما سلامت کارمند نسبتا در حوزه هیا تحقیقات در بین روانشناسان صنعتی و سازمانی مورد غفلت بوده است هدف این مقاله بررسی اثر فرهنگ سازمان بر میزان استرس اساتید دانشگاه است. عموما فلسفه روش بکار رفته دراین مقاله به شما در درک فرهنگ هر سازمان و تاثیرات آن بر میزان استرس کارکنان کمک می کند