مقاله اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای ایران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله پنل دیتا
مقاله اشتغال
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمیمی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرکیانی کامبیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مساله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (۱۳۸۸-۱۳۸۵) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.