سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود علیزاده – استادیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – استادیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
سعید حصارکی – استادیار، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی
عباس کشاورز – کارشناس، مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

ریختهگری دقیق یکی از روشهای شکل دهی فلزات با قابلیت بالا است. در این روش مذاب فلز درون قالبهای سرامیکی ریخته شده و قطعه مورد نظرشکل داده میشود. چسب سیلیس کلوئیدی از مواد مهم در ساخت قالبهای سرامیکی استکه به عنوان عاملی برای ایجاد استحکام عمل میکند. از نقاط ضعفاین نوع چسبها کم بودن استحکام خام قالبها است که در مرحله موم زدایی بعضا قالبها دچار ترک میگردند. جهت رفع این عیب از مواد افزودنی مختلف استفاده میشود. در تحقیق حاضر از لاتکس به عنوان افزودنی آلی در ساخت نمونه ها استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که در صورت افزودن لاتکس استحکام خام نمونه در بهترین حالت ۳۰ درصد و استحکام پخت ۲۰ درصد افزایش داشته است. با افزودن مقادیر مختلف لاتکس، یک مقدار بهینه در این خصوص وجود دارد که در این تحقیق نتایج نشان داد که نمونه های تهیه شده با مقدار ۱۰g/l لاتکس در دوغاب ثانویه، بالاترین استحکام را دارند. همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری نفوذپذیری گاز از درون نمونه ها نشان داد که نمونه های حاوی مقادیر مختلف لاتکس روند متفاوتی در عبوردهی گاز دارند که وابسته به توزیع اندازه تخلخل های ناشی افزودن لاتکس است.