سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه وحدت نیا – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجید عباسی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی بلالی اوصیاء – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی نوایی – گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

در این تحقیق اثر متغیر های ریخته گری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد نسوز DIN:1/4848 بررسی شده است. عواملی نظیر دمای بازریزی، سرعت انجماد بر مشخصه های ریز ساختاری شامل اندازه دانه، نوع و توزیع کاربیدها و خواص کششی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون کشش د ردمای محیط و مشاهدات میکروسکوپی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی SEM انجام شد.نتایج نشان داده است که اندازه دانه و توزیع کاربیدها در ساختار ررریختگی به شدت تابعی از میزان فوق ذوب و سرعت سرد شدن پس از انجماد است. همچنین دمای بارریزی بالا سبب درشت دانگی و افت شدید استحکام و ازدیاد طول نسبی می شود.