سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عبدالعلی حسامی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
یاسر محسنیان – دانش اموخته کارشناسی گروه باغبانی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

از آنجایی که اکثر درختان میوه هسته دار بخصوص هلو در بهار گل هایشان زودتر از بقیه درختان باز می گردد و معمولادر اثر سرمای بهاره گل ها صدمه دیده و میزان تشکیل میوه به شدت کاهش پیدا می کند از این رو دیرباز شدن گلها در کاهش صدمه سرما نقش مهمی داشته و به همین دلیل در این تحقیق از هرس تابستانه و تغذیه برای بالا بردن مقاومت به سرمای بهاره و دیرباز شدن گلها در هلوی آلبرتا استفاده گردید این ازمایش در استان کهگیلویه و بویر احمد در یک باغ تجاری به مدت دو سال در قالب طرح فاکتوریل با پایه کرتهای کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل 2 سطح کود صفر و 500 گرم ازت 300 گرم P2O5 و 300 گرم K2O و چهار سطح هرس 12، 8، 4 ، 0 گره بودند تاثیر دو فاکتور فوق بر صفات رویشی ، زایشی و مقاومت به سرمای درختان هلو مورد اندازه گیری قرار گرفت.