سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

لعیا کاظمی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ارومیه
علی خسروزاده – مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
سجاد ریحانیه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

چکیده:

یکی از متغیرهای مهم که بر اساس تئوری های اقتصادی می تواند تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد، بازدهی شاخص قیمت طلا است. به دلیل اهمیت قابل ذکر بازارهای مالی بر فرآیند سرمایه گذاری، تولید و در نهایت رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد که اثر نوسانات قیمت نفت بر این سنگ معدنی که نقش حیاتی را در چرخه اقتصادی بازی می کند، مورد توجه و بررسی و تحلیل قرار گیرد. . در این پژوهش اثر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی قیمت طلا در قالب مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا DCC که توسط انگل 2002 ارائه گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد مطالعه چگونگی اثرگذاری این شوک ها بر عرضه و تقاضای طلای کشورهای مختلف صادرکننده و وارد کننده نفت می تواند نتایج و رهنمود های سیاستی ارزشمندی را خصوصا برای سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در طلا به همراه داشته باشد. . نتایج تخمین مدل ها و تحلیل روند همبستگی پویای بین نرخ رشد قیمت نفت با بازدهی قیمت طلا در طی فاصله زمانی 3991 تا 2032 نشان می دهد که همبستگی رشد قیمت نفت با بازدهی قیمت طلا پویا می باشد و از نوسانات قابل توجهی در طی زمان برخوردار است، همچنین بازدهی قیمت طلا دارای همبستگی پویای نامتقارنی با قیمت نفت می باشد. . نتایج بدست آمده حاوی رهنمودهای سیاستی ارزشمندی برای سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای طلا و نفت است.