سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زهرا شهبانی – رفسنجان دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
حمیدرضا روستا – رفسنجان دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
فاطمه فارسی – رفسنجان دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی
زینب حسن پور – رفسنجان دانشگاه ولی عصرعج رفسنجان دانشکده کشاورزی گروه علوم باغبانی

چکیده:

اثر سمیت آمونیوم روی گیاهان ریحان و نعنا کشت شده در شرایط هیدروپونیک بررسی شد. آمونیوم به عنوان تنها منبع نیتروژن در غلظت 5 میلی مولار سبب کاهش رشد گیاهان و زرد شدن برگها و همچنین وقوع اپی ناستی شد. این کاهش رشد در ریحان بسیار بیشتر از نعناع بود که میتواند به علت حساسیت بیشتر ریحان نسبت به نعناع در مقابل آمونیوم باشد غلظت عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روی با تغذیه آمونیوم در هر دو گیاه کاهش یافت کاهش کلسیم د رریشه ریحان بالا بوده و درصورتیکه در ریشه نعناع به اندازه ریحان مقدار کلسیم کاهش پیدا نکرد و این ممکن است در افزایش حساسیت ریحان به آمونیوم موثر باشد.