سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خاکیان قمی – دانشکده مهندسی هسته ای و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،خیابان حافظ،ت
مائده فضلعلی زاده – گروه فیزیک ،دانشگاه صنعتی تفرش ،ابتدای جاده تهران ،تفرش

چکیده:

در بهمنهای گسترده ی هوایی ثبت شده در ارایه های اشکارسازهای ذرات یک ناهمسانگردی در زوایای سمتی دیده می شود که در انرژیهای حدود 50 تا 100 TeV قابل توجیه نیست بنابراین دراین کار تلاش شده تا اثر میدان مغناطیسی زمین برروی این ناهمسانگردی خصوصا با بررسی این اثر روی ذرات اولیه این ناهمسانگردی بازسازی شود. دراین بررسیدیده شد که این اثر رفتار درستی دارد اما دامنه ی ناهمسانگردی قابل توجیه توسط این اثر بسیار کوچک است این نشان میدهد که حدس ما در مورد اثر میدان مغناطیسی درست است ولی باید این اثر برروی ذرات ثانویه نیز محاسبه شود که هم اکنون در این زمینه فعالیت می کنیم.