سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود مشتاقی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید مهدی عباسی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق اثر میزان خلاء د رکوره VIM بر ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی آلیاژ Inconel 718، بررسی شد. نتایج بررسی های آنالیز شیمیایی نشان داد که در آلیاژ ریخته شده تحت اتمسفر آرگون ، میزان اتلاف آلومینیوم و تیتانیوم زیاد بوده و با ایجاد اتمسفر خلاء این اتلاف کاهش یافته است. همچنین نتایج آنالیز گازها نیز نشان داد که با افزایش خلاء مقدار اکسیژن و نیتروژن نمونه ها کاهش می یابد؛ اگر چه د رمقادیر زیاد خلاء اختلاف چندانی د رمحتوی گاز نمونه ها وجود ندارد. همچنین افزایش میزان خلاء موجب کاهش استحکام کششی و استحکام تسلیم آلیاژ ها می گردد، در حالی که این امر باعث افزایش درصد ازدیاد طول و کاهش سطح مقطع می شود که دلیل آن نقش آخالها و کاهش آنها و همچنین تبخیر آلومینیوم و تیتانیوم در میزان خلاهای بالا است. از سوی دیگر با افزایش میزان خلاء نوع شکست از حالت ترد به سمت شکست نرم سوق می یابد. دلیل کاهش داکتیلیته در آلیاژها نسبت به حالت استاندارد، میزان سیلیسیم بالا در ترکیب شیمیای الیاژها و در پی آن حضور فاز لاوه در زیر ساختار شناخته شد.