سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
سهراب سنجابی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مصطفی رفیعی –

چکیده:

اضافه نمودن نانوذرات TiO2 به حمام سولفاتی رسوب دهنده کبالت متشکل از سولفات کبالت، اسید بوریک، ترکننده باعث رسوب هم زمان نانوذرات TiO2 در زمینه کبالت می گردد. وجود این نانوذرات در حمام رسوب دهنده Co پوشش نانوکامپوزیتی Co-TiO2 را تولید می نماید. در این مقاله اثر غلظت نانوذرات TiO2 بر مورفولوژی ، میکروساختار، میکروسختی و زبری سطحی مورد بررسی قرار گرفته است. افزودن نانوذرات TiO2 در زمینه Co، مورفولوژی سطحی Co را به طور کامل تغییر می دهد به نحوی که رشد از حالت سوزنی به ستونی تغییر می دهد و میکروسختی پوشش نانوکامپوزیتی Co-TiO2 تولید شده را تا ۵۰۴Hv افزایش می دهد.