سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمال افضلی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران
جمال افضلی – کارشناس ارشد فیزیک جامدات، سنندج
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
علی اصغر حاج ملاعلی – مجری طرح سد ژاوه و سامانه انتقال، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، ت

چکیده:

میزان تخلخل و میکروساختار کامپوزیت سیمان پورتلند- نانولولهی کربنی چند دیواره، مورد بررسی قرار گرفت. سیمان پورتلند برای تهیه خمیر با نسبت آب به سیمان،0/5 مورد استفاده قرار گرفت. تکنیک MIP میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM برای توصیف مشخصههای کامپوزیت سیمان پورتلند- نانولوله کربنی چند دیواره مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل MIP نشان داد که با افزایش مقدار نانولوله کربنی چند دیواره در سیمان پورتلند تخلخل کل کاهش مییابد. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که نانولولههای کربن بین محصولات حاصل از هیدراتاسیون سیمان قرار گرفته و باعث استحکام فشاری کامپوزیت میشوند.