سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا ابوطالبی – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران دانشجو – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران و مرکز تحقیقات عالی ا
کورش صادقی – مرکز تحقیقات عالی الکترونیک-گروه سازه

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر عملیات پیرسازی ترمومکانیکی بر خواص کششی الیاژ 2024 الومینیوم و مقایسه با روش پیرسازی معمولی است دراین تحقیق نمونه هایی از الیاژ 2024 الومینیوم در حین پیرسازی مصنوعی تحت درصدهای مختلف کارگرام قرارگرفته و سپس عملیات پیرسازی کامل شده است از قطعات پیرسازی شده تحت شرایط مختلف نمونه های استاندارد کششی تهیه و استحکام کششی و تسلیم و مدول الاستیسیته اندازه گیری شد. نتایج حاصله نشانداد که استحکام کششی و تسلیم و مدول الاستیسیته نمونه ها نسبت به عملیات حرارتی T1 به میزان قابل توجهی افزایش داشته است تاثیر میزان کار مکانیکی و مدت زمان پیرسازی اولیه بر خواص نیز مورد بررسی قرارگرفته و حالت بهینه ارائه شده است.