سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی پسندیده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
شهرام خیراندیش – دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود حیدر زاده سهی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

حضور کبالت در فولادهای تندبر ریختگی محاسنی از قبیل قابلیت کاری ابزار و معایبی مانند ایجاد مشکلات در ریخته گری را به دنبال دارد براساس اهمیت و نقش هریک از این معایب و یا محاسن لزوم حضور و یا عدم حضور دراین عنصر بررسی می گردد لذا دراین مقاله به دنبال تحقیقات قبلی اثر کبالت بر خواص مکانیکی فولاد ابزار ریختگی AISIMV اصلاح شده با Nbو Ti موردب ررسی قرارگرفت ریز ساختار نمونه ها با میکروسکوپ SEM مجهز به انالیزور EDX مورد مطالعه قرارگرفت و اثر متغیرهای عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی این فولاد از قبیل استحکام خمشی کرنش خمشی، استحکام ضربه و توانایی براده برداری بررسی گردید و کلیه این نتایج با نتایج مشابه از فولاد بدون کبالت مورد مقایسه قرارگرفت.