سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
احمد ارشادی – استادیار
محمود اثنی عشری – دانشیار گروه علوم باغبانی

چکیده:

توت فرنگی میوه ای فساد ناپذیر با عمر قفسه ای کوتاه می باشد و فروشندگان و مصرف کنندگان مایلند این دوره طولانی گردد. اثر کیتوزان بصورت پوشش روی میوه برعمر پس از برداشت و نگهداری کیفیت توت فرنگی رقم کردستان بررسی شد. میوه ها در محلول 0/75 ، 1/5 درصد کیتوزان و نیز آب مقطر به مدت 2 دقیقه غوطه ور و به همراه میوه های تیمار نشده خشک به عنوان شاهد در دمای 4 درجه سانتی گراد انبار شدند. مواد جامد محلول اسید قابل تیتراسیون، سفتی و کاهش وزن میوه ها و همچنین کیفیت آن ها تحت تاثیر تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفت. کاربرد کیتوزان به طور معنی دار روی حفظ کیفیت و جلوگیری از کاهش وزن میوه ها تاثیر گذاشت و از پوسیدگی آنها در انبار ممانعت نمود به علاوه افزایش غلظت کیتوزان عمر پس از برداشت میوه ها را افزایش داد و کیفیت آنها را بهتر حفظ کرد. پوشش کیتوزان رسیدگی میوه را کند نموده و باعث حفظ سفتی آنها شد.