سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
اکرم خدایاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده فنی و مهندسی، گرو

چکیده:

جریان ابر صوتی روی جسم با دماغه پخ با فرض گاز حقیقی در ارتفاع فوقانی جو و عدد ماخ 25 حل شده است. برنامه کامپیوتری برای حل جریان آرام و متلاطم با فرض گاز ایده ال بر اساس روش حل فون لیر تدوین شده و تصحیحات مربوط به گاز حقیقی با تعادل ترمودینامیکی در محاسبه مشتقات متغیرهای وابسته و تعیین ژاکوبینهای شار لزج و غیر لزج اعمال شده است. خواص ترمودینامیکی گاز حقیقی از منحنی های برازش شده تانهیل و ماگ بدست آمده اند. نتایج نشان می دهند که اثر گاز حقیقی تاثیر زیادی در موقعیت محل استقرار موج ضربه ای، دمای سطح و نرخ انتقال گرما به سطح دارد، اما تاثیر آن در تویع فشار روی جسمکم است. نتایج جریان روی جسم دو بیضی (Double Elipse) با عدد ماخ 25 و ارتفاع 75km از سطح دریا نشان داد که اثر گاز حقیقی حدود 58 درصد از ماکزیمم دمای سطح کم می کند که باید در طراحی مد نظر قرار گیرد. همچنین موقعیت موج ضربه ایاز دماغه جسم نسبت به گاز ایده آل 33% کاهش یافته است.