سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد وزیری – کارشناس دفتر فنی کانال اصلی فکه

چکیده:

استفاده از بتن متخلخل بجای فیلتر ریزی زیرلاینینگ درکانالهای ابیاری به منظور ایجاد یک محیط متخلخل جهت جمع اوری و هدایت ابهای نشت یافته ازکانال و نفوذ آب زیرزمینی به خار ج از بستر کانال اجرا می شود اجرای لاینینگ برروی سطوح فیلتر ریزی شده با تکنولوژی رایج در اجرای کانالهای ابیاری موجب اختلاط مصالح فیلتر با بتن لاینینگ و لغز ش و جابجایی مصالح فیلتر ودر نتیجه عدم یکنواختی ضخامت بتن لاینینگ می گردد استفاده از بتن متخلخل بجای فیلترریزی زیرلاینینگ ضمن ایجاد محیط متخلخل لازم برای جمع اوری و هدایت ابهای نشتی بستری را برای لاینینگ کانال با ضخامت یکسان و افزایش کیفیت لاینینگ و صرفه جویی در زمان اجرا در کانال ایجاد می نماید. دراین مقاله تجربه اجرای بتن متخلخل درکانال اصلی فکه ارائه خواهد شد.