سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی محمدی – مدیر پروژه، طرح احداث زهکش خاتون، شیراز، شرکت بین المللی ارسا ساختمان
محمدمهدی کمانی – مسئول دفتر فنی، طرح احداث زهکش خاتون، شیراز، شرکت بین المللی ارسا ساخت
سیامک محمدحسینی – کارشناس دفتر فنی، طرح احداث زهکش خاتون، شیراز، شرکت بین المللی ارسا سا

چکیده:

یکی از قد یمترین روش های بهره برداری از آب ز یرزمینی، احداث تونل زهکش و یا همان قنات میباشد. احداث تونل زهکش خاتون شهر ش یراز به دو منظور انجام م یشود، اول، استفاده از آب ز یرزمین ی جهت کشاورز ی و در AF39 نهایت پا یین انداختن سطح تراز آب ز یرزمینی جهت رفع مشکلات شهرنش ینی. مراحل مختلف احداث تونل زهکش عبارتند از : تعیین مشخصات، ابعاد و موقع یت سفره ی آب زیرزمینی، احداث چاههای آبکش ی جهت خشک اندازی جبهه کار و تسهیل حفاری تونل در زیر سطح تراز آب، احداث میله چاه (چاههای دسترسی) که برای حفاری ونگهداری تونل انجام میشود و دو نوع اصلی و فرعی دارد، میله چاه فرعی فقط جهت دسترسی به تونل احداث شده و با عبور از جبهه کار پر میگردد؛ ولی میله چاه اصلی علاوه بر تأمین دسترسی به تونل، جهت نگهداری تونل نیز مورد استفاده قرار م یگیرد؛ مرحلهی بعدی ساخت قطعات پیش ساختهی مینیاتوری (سگمنت ) جهت تحکیم محیط تونل است و در نهایت کار اصلی که حفاری و تحکیم تونل یا گالری میباشد، انجام میشود.