سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی – برق منطقه ای تهران ایران

چکیده:

در این مقاله، ابتدا نیازهای یک طرح حفاظتی تطبیقی و در حالت خاص یک طرح حفاظتی تطبیقی اضافه جریان مورد بررسی قرار گرفته است . پس از آن مزایای این طرح در مقایسه با طرح حفاظت سنتی در یک شبکه نمونه نشان داده شده است . محاسبات پخش بار، اتصال کوتاه، هماهنگی رله ها و تخمین توپولوژی سیستم همگی به صورت یک برنامه کامپیوتری طراحی شده است و امکان شبیه سازی شرایط مختلف در شبکه وجود دارد . نتایج نشان دهنده مزایای بسیار چشمگیر شبکه دارای طرح حفاظتی وفقی است . خصوصاً در شبیه سازی خروج ژنراتورها، نتایج تفاوت های شگرفی را در سرعت و قابلیت اطمینان شبکه دارای طرح حفاظتی تطبیقی و شبکه مبتنی بر طرح سنتی نشان می دهد .