سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم انصاری – کارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
عادل طاهری – کارشناس ارشد مهندس یمعدن استخراج

چکیده:

استفاده ازروش برش سنگ با سیم سیم برش روش معمول و بهینه برای استخراج سنگهای ساختمانی با مقاومت درحد متوسط بوده که بکاربردن این روش درتونل سازی امری جالب و منحصر بفرد بوده که برای اولین بار دردنیا مورد استفاده قرارگرفته است درروش برش سنگ با سیم برخلاف روش آتشباری هیچگونه تغییری درساخترا ژئوتکنیکی سنگ بستر ایجاد نخواهد شد و المان های ژئوتکنیکی بصورت آزمایشگاهی دقیقا برابر با نتایج آزمایشگاه ژئوتکنیکی برجا است که این مساله با توجه به اهمیت پایدرای کوله های پل بزرگ کارون 4مهمترین عامل انتخاب روش برش سنگ با سیم برای ایجاد پلاتفرم تونل کردستان گردید پس ازپایان اجرای این تجربه شمال تصویری که به بیننده و استفاده کننده داده شد نظر اکثرمخاطبین را به خود جلب نمود که این امر یکی از دستاوردهای انیپروژه است روش برش سنگ با سیم چون به دلایل ژئوتکنیکی ساختارسنگ را دچارتغییر و تحول نمی کنددردرجه اول ازنظر فونداسیون های نگهدارنده و روشهای تحکیمی بی نیاز است مضاف براینکه ازنظر معماری سنگ با نقاط همجوار مطابقت دارد.